Heropstart van alle leerjaren lagere school

Beste ouders,

we zijn blij dat we binnenkort alle kinderen van het lager terug mogen verwelkomen op school. 

In onderstaande brief vinden jullie alle info in verband met de heropstart. 

Het pandateam