Opvang

Vanaf volgende week zal er méér opvang op school nodig zijn, omdat er ook méér mensen opnieuw gaan werken!

Omdat het voor de school zéér belangrijk is om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat wij op voorhand weten wie hier wenst gebruik van te maken!

Hieronder vinden jullie de brief.

Wanneer u opvang nodig heeft  in de maand  mei, graag deze brief zo snel mogelijk ingevuld afgeven op het secretariaat van de school. 

Invulbrief opvang