Preteaching

Beste ouders,

Op 15 maart werd er beslist dat de lessen op school geschorst blijven tot en met 3 mei. Dat wil zeggen dat de leerlingen tot dan maximaal thuis blijven. Er is opvang op chool voorzien voor een specifieke groep van kinderen :

  • Kinderen van ouders werzaam in een cruciale  sector
  • Sociaal of medisch kwetsbare kinderen
  • Kinderen met een moeilijke thuissituatie

Wel gaan we na de paasvakantie opnieuw aan de slag om de essentiële leerstof voor dit schooljaar nog zo veel mogelijk aan te bieden. Hiervoor werden reeds heel wat voorbereidingen getroffen door de leerkrachten.

De kinderen zullen van hun juf/meester een werkbundel krijgen. In deze werkbundel zit er voor  elke dag een les taal en een les wiskunde. Het is heel belangrijk dat zij dit dagelijks doen! 

Op vrijdag zal de juf/meester dan een herhaling geven op haar/zijn blog of Bingel. 

Vergeet ook niet  om je kind dagelijks te  laten lezen!

 

Wanneer de scholen terug open gaan, worden de lessen herhaald. Toch is het belangrijk de taken zo goed mogelijk uit te voeren! 

 

We hopen dat iedereen gezond mag blijven én dat we jullie snel mogen terugzien.

 

Met vriendelijke groeten

het Panda-team