Een blij weerzien !

Beste ouders,

We kijken er naar uit om jullie samen met de kinderen weer te verwelkomen op 1 september.

Als school vinden we het heel belangrijk om met jullie samen te werken, informatie te delen en om jullie te ontmoeten. Elke ouder kan elke ochtend en elke avond met de leerkrachten in gesprek gaan. 

  • Vanaf 8u10 mag je met je kind mee naar de klas.
  • Om 8u20 beginnen de activiteiten.
  • In het lager vragen we de ouders de klas te verlaten om 8u20.
  • In de kleuterklas kunnen de ouders aansluiten bij de activiteiten (hoekenwerk/vrij spel) tot 8.40u.
  • Kleuters worden tussen 15u25 en 15.35u afgehaald in de klas. Nadien gaan ze naar buitenschoolse opvang.
  • Kinderen van de lagere school worden tussen 15.25u en 15.35u afgehaald op de speelplaats. Nadien gaan ze naar de avondopvang.

Noteer alvast in je agenda :

  • vrijdag 2 september : infobar tot 18u
  • maandag 12 t.e.m. woensdag 14 september : boerderijklas 2e leerjaar
  • vrijdag 30 september : schoolfeest

 

Team De Piramide