Een blij weerzien !

Beste ouders,

 

Wij zijn blij jullie aan te kondigen dat we terug overschakelen naar de normale schoolwerking.

 

PRAKTISCH:

Dat wil zeggen dat we jullie als ouders vanaf woensdag 9 maart opnieuw mogen verwelkomen in de klas. Als school vinden we het heel belangrijk om met jullie samen te werken, informatie te delen en om jullie te ontmoeten. Elke ouder kan elke ochtend en elke avond met de leerkrachten in gesprek gaan. Dit onthaalmoment is één van onze pijlers die we de voorbije 2 jaar on hold moesten zetten.

  • Vanaf 8u10 mag je met je kind mee naar de klas.
  • Om 8u20 beginnen de activiteiten.
  • In het lager vragen we de ouders de klas te verlaten om 8u20.
  • In de kleuterklas kunnen de ouders aansluiten bij de activiteiten (hoekenwerk/vrij spel) tot 8.40u.
  • Kleuters worden tussen 15u25 en 15.35u afgehaald in de klas. Nadien gaan ze naar buitenschoolse opvang.
  • Kinderen van de lagere school worden tussen 15.25u en 15.35u afgehaald op de speelplaats. Nadien gaan ze naar de avondopvang.

 

EN NU WE ELKAAR WEER MEER KUNNEN ONTMOETEN:

  • Lentewandeling vrijdag 25 maart: noteer de datum alvast meer info volgt binnenkort
  • Schoolfeest en spaghettifestijn op vrijdag 20 mei: de kaarten zijn binnenkort verkrijgbaar. Noteer alvast de datum en nodig familie en vrienden uit.

 

Graag doen wij wel nog een oproep om volgende richtlijnen van de overheid op te volgen:

  • ben je ziek dan kom je niet naar school.
  • breng de school steeds op de hoogte bij ziekte of bij een positieve test. Vraag bij de apotheker na of je recht hebt op een zelftest aan de prijs van 1 euro.  

Het voltallige schoolteam wil jullie bedanken voor de voorbije moeilijke periode!

Laat ons hopen dat de lentezon wat meer vrijheid meebrengt !

 

Team De Piramide