5e Beeldende Kunst: Audiovisuele

Je weet wat je wil en je wil je verdiepen in beeldend vormgeven...

De studierichting Beeldende Kunst (met 4 opties) is geen volledig nieuwe studierichting. Elk van de 4 opties vormt een logische vervolgrichting op de 2e graad Beeldende en Audiovisuele Kunst (BAK).

Beeldende kunst is een studierichting met dubbele finaliteit: je wordt verder voorbereid op het hoger onderwijs én op de arbeidsmarkt. Als je deze opleiding succesvol afrondt, ben je dus klaar voor hogere studies in algemene of artistieke richtingen. Je kan ook onmiddellijk aan de slag als assistent beeldende kunst of in de audiovisuele sector.

In de kunstvakken van de optie 'Audiovisuele' leer je beeldmateriaal interpreteren, beeldcomponenten ontrafelen en boodschappen decoderen met complexer materiaal. De audiovisuele taal beheersen is een troef bij alle verdere algemene of artistieke studies, op professioneel vlak, maar ook in onze complexe maatschappij.

Algemene vakken

Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 2
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 3
Wiskunde 2
Economie (project) 0,5
Subtotaal 18,5

Kunstspecifiek

Vak Uren
Kunstbeschouwing 2
Beeldende kunsten: video 5
Beeldende kunsten: audio 2
Beeldende kunsten: animatiefilm 3
Beeld- en mediacultuur 3
Beeldende kunsten: mixed media 3
Subtotaal 18

Info kunstspecifieke vakken

Kunstbeschouwing

Je leert kunstwerken in de ruimste zin van het woord analyseren. Je maakt kennis met verschillende stromingen, periodes, samenlevingen wereldwijd. Je begrijpt de invloed van historische, filosofische en geografische contexten op de kunstuitingen. Tegelijkertijd ontwikkel je methodes om de interactie tussen vorm, inhoud, functie en context van kunstuitingen te ontdekken. Dit inzicht in diverse perspectieven op kunst helpt je om een (eigen) verhaal te schrijven over wat kunst en cultuur betekenen.

Beeldende kunsten: video

Je filmt beelden, experimenteert met filmtechnieken en combineert shots tot scènes in een betekenisvolle beeldtaal. Je krijgt inzicht hoe je een videoproductie opstart. Dit alles doe je zowel in fictie als in documentaire.

Beeldende kunsten: audio

Je duikt in de wereld van klank. Je onderzoekt de mogelijkheden van geluid en geluidsontwerp in audiovisuele creaties. Je leert werken met verschillende geluidsbronnen, opname- en bewerkingsapparatuur. Zo ontwikkel je vaardigheden op het gebied van sound design. 

Beeldende kunsten: animatiefilm

Je ontdekt de magie van het animeren. Met technieken zoals 2D-tekenen en stop-motion breng je verhalen tot leven in beweeglijke, kleurrijke composities. Je leert storyboards maken, karakterdesign en de kunst van beweging.

Beeld- en mediacultuur

Je maakt kennis met allerhande audiovisuele media. Je onderzoekt welke keuzes filmmakers maken. Je analyseert audiovisuele werken en ontwikkelt zo een kritische blik met een eigen gefundeerde mening.

Beeldende kunsten: mixed media

Je onderzoekt de grenzen van verschillende disciplines zoals fotografie, geluid, sculptuur, installatie,…  en leert hoe je deze kunt combineren om boeiende werken te maken. Je verkent diverse technieken en materialen: van digitale beeldbewerking en collage tot handgemaakte mixed media-installaties.