5e Beeldende Kunst: Vrije Beeldende

Je weet wat je wil en je wil je verdiepen in beeldend vormgeven...

De studierichting beeldende kunst (met 4 opties) is geen volledig nieuwe studierichting. Elk van de 4 opties vormt een logische vervolgrichting op de 2e graad beeldende en audiovisuele kunst (BAK).

Beeldende kunst is een studierichting met dubbele finaliteit: je wordt verder voorbereid op het hoger onderwijs én op de arbeidsmarkt. Als je deze opleiding succesvol afrondt, ben je dus klaar voor hogere studies in algemene of artistieke richtingen. Je kan ook onmiddellijk aan de slag als assistent beeldende kunst of in de audiovisuele sector.

Het zwaartepunt in de kunstvakken van de vrije beeldende ligt op lijn, kleur en volume, al eeuwen de drie pijlers van de plastische kunst.

Je bouwt verder op de vaardigheden die je vooraf verkende. Je leert je omgeving kritisch observeren en deze waarnemingen plastisch vertalen. Naast dit traditionele vertrekpunt staat deze opleiding garant voor experiment en vernieuwing door het gebruik van nieuwe media en expressiemogelijkheden. Dit is een ideale studierichting voor jongeren die zich gebeten voelen door de kunstmicrobe.

Algemene vakken

Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 2
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 3
Wiskunde 2
Economie (project) 0,5
Subtotaal 18,5

Kunstspecifiek

Vak Uren
Kunstbeschouwing 2
Beeldende kunsten: kleur 3
Beeldende kunsten: vorm 3
Beeldende kunsten: experimenteel onderzoek 3
Beeldende kunsten: vrije grafiek 3
Waarnemingstekenen 4
Subtotaal 18

Info kunstvakken

Omwille van de modernisering kan deze info pas later gepubliceerd worden op onze website.