5e Beeldende Vorming

Je weet wat je wil en je wil de wereld vormgeven...

De studierichting Beeldende Vorming is een nieuwe studierichting. Het is één van de logische vervolgrichtingen op de 2e graad Beeldende en Audiovisuele Vorming.

Beeldende Vorming is een studierichting uit de doorstroomfinaliteit. Als je deze opleiding succesvol afrondt, ben je klaar voor hogere studies in algemene of artistieke richtingen, in professionele of academische bacheloropleidingen. De nadruk in Beeldende Vorming ligt op algemene vorming en persoonlijkheidsontwikkeling.

Algemene vakken

Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
Economie (project) 0,5
Subtotaal 22,5

Kunstspecifiek

Vak Uren
Kunstbeschouwing 2
Beeldende vorming: kleur 4
Beeldende vorming: vorm 4
Waarnemingstekenen 4
Subtotaal 14

Info kunstspecifieke vakken

Kunstbeschouwing

Je leert kunstwerken in de ruimste zin van het woord analyseren. Je maakt kennis met verschillende stromingen, periodes, samenlevingen wereldwijd. Je begrijpt de invloed van historische, filosofische en geografische contexten op de kunstuitingen. Tegelijkertijd ontwikkel je methodes om de interactie tussen vorm, inhoud, functie en context van kunstuitingen te ontdekken. Dit inzicht in diverse perspectieven op kunst helpt je om een (eigen) verhaal te schrijven over wat kunst en cultuur betekenen.

Beeldende vorming: kleur

Je leert schilderen met diverse technieken op papier en canvas. De waarneming vormt de basis voor het kleurenpalet en wordt ondersteund met nieuwe digitale technieken. Hier leg je de basis voor het vak 'experimenteel onderzoek' in het 6de jaar.

Beeldende vorming: vorm

Je maakt ruimtelijke werk. Je gaat aan de slag met verschillende materialen en technieken, bij uitbreiding ook digitale media. Zo communiceer je met vorm en materie op een eigen manier. Je verruimt gaande weg jouw vormentaal door je lichaam en de omgeving meer te betrekken.

Waarnemingstekenen

Je leert alles tekenen wat je ziet. Tekenen naar waarneming is een manier om de werkelijkheid te observeren en die vervolgens weer te geven in een tekening. De basis is potloodtekenen en dit wordt uitgebreid naar allerlei andere materialen en technieken.