5e Beeldende Vorming

Je weet wat je wil en je wil de wereld vormgeven...

De studierichting Beeldende vorming is een nieuwe studierichting. Het is één van de logische vervolgrichtingen op de 2e graad Beeldende en Audiovisuele Vorming.

Beeldende vorming is een studierichting uit de doorstroomfinaliteit. Als je deze opleiding succesvol afrondt, ben je klaar voor hogere studies in algemene of artistieke richtingen, in professionele of academische bacheloropleidingen. De nadruk in Beeldende vorming ligt op algemene vorming en persoonlijkheidsontwikkeling.

Algemene vakken

Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
Economie (project) 0,5
Subtotaal 22,5

Kunstvakken

Vak Uren
Kunstbeschouwing 2
Beeldende vorming: kleur 4
Beeldende vorming: vorm 4
Waarnemingstekenen 4
Subtotaal 14

Info kunstvakken

Omwille van de modernisering kan deze info pas later gepubliceerd worden op onze website.