6e Toegepaste Beeldende Kunsten - GRAFIMEDIA

Je weet wat je wil en je hebt er oog voor…

Naast een brede algemene vorming ligt de focus in de kunstvakken op grafische en multimediale vormgeving. Je leert met andere ogen kijken, met een open geest nadenken over wat je ziet en je ideeën vorm geven.

Kiezen voor grafimedia is je onderdompelen in een groot pakket typografie, illustratie, publicatie, webdesign en animatiefilm. Experiment, creativiteit, oog voor detail en beheersing van digitale technieken gaan hand in hand. We leggen de klemtoon op het ontwerpproces zelf, onderzoek en experiment zijn zeer belangrijk. Daarnaast streven we ernaar om ook een technisch correct eindproduct af te leveren. Binnen deze optie ontwikkel je vaardigheden om te leren denken in een totaal productieproces. 

Naast een sterke artistieke benadering is inzicht in de technische aspecten van het vormgeven belangrijk, zowel op manueel als op digitaal vlak. De aangeleerde software wordt aangewend ter ondersteuning van het ontwerpen en is geen doel op zich. 

In deze richting ligt de nadruk op communicatie door middel van beelden. Als je deze opleiding succesvol afrondt, ben je klaar voor hoger onderwijs en kun je zowel algemene als artistieke studies aanvatten.

Toegepaste beeldende kunsten - GRAFIMEDIA (6 TBK)

Algemene vakken

Vak Uren
Godsdienst/zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Geschiedenis 2
Kunstgeschiedenis 2
Subtotaal 19

Kunstvakken

Vak Uren
Waarnemingstekenen 3
Fotografie 2
Grafische vormgeving 3
Illustratie 3
Webdesign 3
Animatie 3
Subtotaal 17

Totaal

Totaal 36

Opgelet

Sommige klassen hebben op woensdagnamiddag les. De lestabellen worden eind augustus meegedeeld.