6e Vrije Beeldende Kunsten

Je weet wat je wil en je kan het vormgeven...

Naast een brede algemene vorming ligt het zwaartepunt in de kunstvakken op lijn, kleur en volume, al eeuwen de drie pijlers van de plastische kunst.

Je bouwt verder op de verworvenheden van de kunstgeschiedenis. Je leert je omgeving kritisch observeren en deze waarnemingen plastisch vertalen. Naast dit traditionele vertrekpunt staat deze opleiding garant voor experiment en vernieuwing door het gebruik van nieuwe media en technologieën. Dit is een ideale studierichting voor jongeren die zich gebeten voelen door de kunstmicrobe. Als je deze opleiding succesvol afrondt, ben je klaar voor hogere studies in zowel algemene als artistieke richtingen.

Vrije beeldende kunsten (6 VBK)

Algemene vakken

Vak Uren
Godsdienst/Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Wiskunde 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Kunstgeschiedenis 2
Esthetica 1
Subtotaal 19

Kunstvakken

Vak Uren
Waarnemingstekenen 4
Vrije grafiek 3
Kleur 3
Vorm 3
Experimenteel onderzoek 3
Seminarie digitale media 1
Subtotaal 17

Totaal

Totaal 36

Opgelet

Sommige klassen hebben op woensdagnamiddag les. De lestabellen worden eind augustus meegedeeld.