6e Woordkunst-Drama

Je weet wat je wil en je houdt van (lichaams)taal ...

Woordkunst-Drama is een studierichting uit de doorstroomfinaliteit. Het is één van de logische vervolgrichtingen op de 2e graad Woordkunst-Drama.

Als je deze opleiding succesvol afrondt, ben je klaar voor hogere studies in algemene of artistieke richtingen, in professionele of academische bacheloropleidingen. De nadruk in Woordkunst-Drama ligt op algemene vorming en persoonlijkheidsontwikkeling.

Deze studierichting biedt naast een veelzijdige algemene vorming een doorgedreven beleving van podiumkunsten in al zijn facetten. Een vooropleiding in de tweede graad Woordkunst-Drama of een geslaagde toelatingsproef zijn vereist om in de derde graad te beginnen. 

Algemene vakken

Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Subtotaal 22

Kunstspecifiek

Vak Uren
Audiovisuele vorming 2
Hedendaagse dans 2
Kunstbeschouwing 2
Muziek* 2
Stem en spreken* 2
Toneel en onderzoek* 4
Subtotaal 14

Info kunstspecifieke vakken

Audiovisuele vorming

Je verkent de mogelijkheden van het film/video. Je staat voor en achter de camera, maakt kennis met montage. Je analyseert audiovisueel werk en leert kritischer kijken naar de audiovisuele media.

Hedendaagse dans

Je verkent en onderzoekt, alleen en in samenspel, de mogelijkheden van je eigen lichaam. Elk lichaam is immers anders en beweegt anders. Je ontwikkelt lichaamsbewustzijn, bewegingsverbeelding en leert fysiek vorm te geven in communicatie naar een publiek. Het kijken naar dansvoorstellingen uit het actuele aanbod is belangrijk als inspiratiebron voor het werken op de vloer en het ontwikkelen van jouw eigen danstaal.

Muziek*

Je wordt ondergedompeld in een muzikaal bad. Via de muzikale bouwstenen leer je samen zingen en musiceren, ideeën uitwisselen en experimenteren.

*Groepsmusiceren: vocaal

Kunstbeschouwing

Je leert kunstwerken analyseren. Je maakt kennis met verschillende stromingen, periodes en samenlevingen wereldwijd. Je begrijpt vorm en inhoud, functie en context van kunstuitingen. Zo krijg je zicht op kunst en cultuur.

Stem en spreken*

Je gaat op een creatieve manier op zoek naar de mogelijkheden van je stem. Je werkt met poëzie, proza en eigen tekstmateriaal. De overdracht naar een publiek staat centraal: op het podium, via toespraken, in interviews en via radio, podcast of vlog. Je ben een allround performer.

*Atelier woord

Toneel*

Je ontwikkelt je spelvaardigheden via onderzoek op scène. Je zoekt naar manieren om solo en in groep vorm te geven aan wat je wil overbrengen naar een publiek. Je vertrekt vanuit tekst en beweging met jezelf of de (kunst)wereld als inspiratiebron. Je gaat vaak naar voorstellingen kijken uit het actuele theateraanbod en reflecteert op wat je ziet. Je ontwikkelt je eigen smaak en artistieke stem.
In het 6de jaar doe je een eigen onderzoek. Je verdiept je in het werk van een maker en creëert een solo. Je solo presenteer je aan een jury van mensen uit het werkveld.  Als groep maak je een voorstelling die je een aantal keren speelt in één van de Gentse theaterhuizen.

*Atelier drama