Audiovisuele Vorming

Algemene vakken

Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
Subtotaal 22

Kunstvakken

Vak Uren
Audiovisuele vorming: audio 2
Audivisuele vorming: video 4
Beeld- en mediacultuur 4
Fotografie 2
Kunstbeschouwing 2
Subtotaal 14

Totaal

Totaal 36