Beeldende vorming (onder voorbehoud)

Algemene vakken

Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
Subtotaal 22

Kunstvakken

Vak Uren
Beeldende vorming: kleur 4
Beeldende vorming: vorm 4
Kunstbeschouwing 2
Waarnemingstekenen 4
Subtotaal 14

Totaal

Totaal 36