Wenst u in het kader van uw lerarenopleiding stage te lopen op onze school, 
download dan het stageaanvraagformulier, vul het (elektronisch!) in en mail het naar:

Koen Lamon:  ski.sec2@stad.gent