Grafisch en Ruimtelijk Vormgeven*

*Decor en etalage

Dit is de studierichting met het hoogst aantal atelieruren van onze school. De opleiding biedt je een basis aan algemene vorming, maar is vooral praktijkgericht.

In de kunstvakken leer je waarnemen en van hieruit grafisch en multimediaal vormgeven.  Bovendien ga je aan de slag met 3D componenten (aankleden van commerciële ruimtes, ontwerpen van standen, …).  Je leert je creatief uit te drukken, zowel via digitale media als analoge technieken (tekenen, schilderen, boetseren, …).

Dit is een richting met arbeidsfinaliteit: je wordt in deze richting voorbereid om direct aan de slag te gaan als commercieel ruimtelijk vormgever.

Algemene vakken

Vak Uren
Engels 2
Levensbeschouwelijke vakken 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
PAV - MAATSCHAPPELIJKE VORMING 4
PAV - STEM 3
Subtotaal 15

Kunstvakken

Vak Uren
Decoratieve technieken 3
Grafische technieken 5
Waarnemingstekenen 3
Toegepaste informatica 1
Ruimtelijk vormgeven 3
Kunstinitiatie 2
Subtotaal 17

Totaal

Totaal 32

Opgelet

Sommige klassen hebben op woensdagnamiddag les. De lestabellen worden eind augustus meegedeeld.

Info ateliers specifiek gedeelte

Decoratieve technieken

Het accent van het atelier decoratieve technieken ligt op het uitvoerende vlak waarbij de leerling zich laat inspireren door een ruim artistiek referentiekader. In dit atelier worden verschillende materialen aangereikt en technieken toegepast om zowel in 2D als 3D een bepaald esthetisch effect te realiseren. In het eerste jaar is er vooral ruimte voor het ontwikkelen van creativiteit, experiment en materiaalonderzoek. 

Grafische technieken

In het vak grafische technieken leer je hoe je vanuit losse ideeën tot een concept komt en hoe je dit realisereert. Je gebruikt typografie, vorm, lay-out, kleur en beeld om de gewenste boodschap over te brengen. Dat kan o.a. in de vorm van een affiche, een kaart, een boekcover etc.

Samengevat is grafisch vormgeven het visualiseren van een boodschap.

Waarnemingstekenen

In het vak waarnemingstekenen leer je met potloodmeting, perspectiefregels en schaduwwerking natuurgetrouw tekenen.

Je tekenvaardigheden vormen een stevige basis voor andere kunstvakken.

Toegepaste informatica

In het vak toegepaste informatica leer je niet alleen digitale inhouden maken, maar ook de mogelijkheden, regels en gevaren van de digitale wereld.

Ruimtelijk vormgeven

In het vak ruimtelijk vormgeven ontdek je ruimte en leer je deze zelf vorm te geven. Hierbij gebruik je licht, kleur, verschillende vormen en materialen om de sfeer van een ruimte te bepalen. Dit kan je toepassen bij het bedenken en maken van decors voor bv. toneel, filmsets, interieurs, …

Kunstinitiatie

In het vak kunstbeschouwing wordt je belangstelling voor kunst en het hedendaagse kunstgebeuren aangescherpt. Je gaat met de  juiste vakterminologie praten over je eigen creaties en zonder vooroordelen een kunstwerk kritisch benaderen.