De ontwikkeling van de jongere
staat centraal.

Sinds het schooljaar 2015-16 gebruikt het Secundair Kunstinstituut een competentiegerichte evaluatiemethode. Dat betekent dat we niet alleen cognitieve kennis beoordelen maar het leertraject van elke individuele leerling evalueren aan de hand van kennis, attitude en vaardigheden. Wij zijn er als team van overtuigd dat de leerling op die manier een beter zicht krijgt op zijn/haar sterktes en zijn/haar leerpunten. Wij ondersteunen de leerling hierin door actieve feedback en coaching.

Om dit in kaart te brengen is een gedetailleerde rapportering van permanente evaluatie uitgewerkt: de leerling kan online, in real time zijn evolutie volgen. Zo is iedere evaluatie een deel van het leerproces, een kans, een uitdaging, een stimulans om bij te sturen en zich verder te ontwikkelen.

Naast permanente evaluatie richten wij tweemaal per jaar examens in voor alle algemene vakken. Zo kunnen de leerlingen zich grondig voorbereiden op de doorstroming naar het hoger onderwijs.

Naast de permanente, bredere procesevaluaties die doorheen het hele schooltraject in alle kunstvakken wordt gehanteerd, fungeren in de richting Woordkunst-Drama voor de kunstvakken de toonmomenten als examen.

 

3_evalueren.jpg