Animatie maken op basis van de fenakistiscoop van Joseph Plateau uit 1831.

Hoe kunnen we de link maken tussen kunst en informatica? Het antwoord werd geboden door Joseph Plateau uit de 19de eeuw. De natuurkundige vond in 1831 de fenakistiscoop uit. Met dit toestel kan op een roterende schijf bewegend beeld waar genomen worden. Het toestel lag aan de basis van de uitvinding van de cinematograaf..

De leerlingen van het Secundair Kunstinstituut maakten vorig schooljaar voor het eerst hun moderne versie van dit toestel. Voor dit project werken 4 vakleerkrachten samen. Tijdens de lessen informatica wordt aangeleerd hoe hardware aan te sturen door programmatie in micropython van een microcontroller. In de vakken beeldende vorming en animatie ontwerpen de leerlingen animaties voor het toestel. Tijdens de lessen natuurwetenschappen wordt ingegaan op het fenomeen van de gezichtstraagheid of lichtnawerking waarop de werking van de fenakistiscoop is gebaseerd.

Met het fenakistiscoop-project leren leerlingen animaties maken en ondervinden ze wat wel of niet werkt. Het project biedt anderzijds vakleerkrachten een mogelijkheid om het lessenpak op aan aanschouwelijke wijze aan te bieden en toont hoe technologie een bijdrage kan leveren aan kunst. Het project verbindt verschillende lesvakken en leerlingen uit verschillende graden.

Het fenakistiscoop-project werd enorm positief ervaren, waardoor het dit schooljaar wordt hernomen. Na de krokusvakantie gaat het project opnieuw van start. Het is een mooi voorbeeld van hoe eeuwenoude technologie toch nog innoverend en inspirerend kan werken in het onderwijs en jongeren van vandaag kan boeien voor wetenschap en techniek.

fenakistiscoop
fenakistiscoop van studenten
Fenakistiscoop in een modern jasje