“The artist has always been, and will always be, an exquisite exception.” Oscar Wilde

Wij zijn een Secundair Kunstinstituut dat:

  • jongeren inspireert, begeleidt en verbindt in hun persoonlijke zoektocht naar artistieke expressie;
  • jongeren opvoedt tot zelfstandige, (zelf)kritische en evenwichtige jongvolwassenen met een open geest;
  • jongeren een brede algemene opleiding verschaft die de doorstroming naar een divers gamma van hogere studies openhoudt;
  • met de hele scholengemeenschap samen werkt om onze opdracht goed uit te voeren.

Op het SKI kan elke leerling zich maximaal ontplooien door middel van een sterke artistieke vorming, aandacht voor een persoonlijke ontwikkeling en de verwerving van algemene kennis en vaardigheden met het oog op verdere studies.

1_schoolvisie.jpg