Toelatingsproef 5 WKD

Het SKI richt bindende toelatingsproeven in voor de derde graad van de afdeling Woordkunst-Drama. Als je op het SKI wil ingeschreven worden in het vijfde jaar Woordkunst-Drama moet je dus slagen voor deze proef.

Inhoud van de proef:

De leerkrachten gaan na of je voldoende motivatie, creativiteit, inzet en basisvaardigheden bezit om te starten in het vijfde jaar. Voorkennis is niet vereist.

 

Voor te bereiden en te doen op de toelatingsproef:

 1. Je kiest een gedicht uit het werk van Hugo Claus, Herman de Coninck, Leonard Nolens, Tom Lanoye, Ramsey Nasr, Bart Moeyaert, Joke Van Leeuwen, Tsjitske Janssen, Charlotte van den Broeck, Maud Vanhauwaert of Radna Fabias. Je kan het gedicht uit het hoofd en brengt het met een goede expressie en interpretatie naar voren.
   
 2. Je brengt een korte monoloog uit het hoofd. Voor de jongens: Dino uit ‘Altijd Prijs’ van Arne Sierens. Voor de meisjes: Mimi uit ‘Maria eeuwigdurende bijstand’ van Arne Sierens
   
 3. Motivatiegesprek

Datum:

 • dinsdag 29 juni 2021 om 14u.

 • donderdag 26 augustus 2021 om 14u.

 

Inschrijven voor de proef doe je via mail naar ski@onderwijs.gent.be


Coronamaatregelen:

 • Je krijgt op voorhand een uur toegewezen tussen 13.30u en 16u. De oefeningen en het gesprek doe je alleen.
 • Je volgt het circulatieplan binnen de school.
 • Je respecteert de afstand van 1,5 meter.
 • Je verzorgt je handhygiëne: je wast je handen en ontsmet die voor het binnenkomen. Ontsmettingsmateriaal is voorzien.
 • Je draagt een mondmasker en mag die uitdoen bij een oefening of het naar voren brengen van de monoloog en het gedicht op een afstand van 3 meter van de leraars.
 • Wij garanderen een grote, goed geventileerde en ontsmette ruimte.

Resultaat:

Het resultaat van de proef wordt dezelfde dag een half uur na de proef mondeling meegedeeld.