Toelatingsproef 5 WKD

Het SKI richt bindende toelatingsproeven in voor de derde graad van de afdeling Woordkunst-Drama. Als je op het SKI wil ingeschreven worden in het vijfde jaar Woordkunst-Drama moet je dus slagen voor deze proef.

Inhoud van de proef:

De leerkrachten gaan na of je voldoende motivatie, creativiteit, inzet en basisvaardigheden bezit om te starten in het vijfde jaar. Voorkennis is niet vereist.

Voor te bereiden en te doen op de toelatingsproef:

  1. Je kiest een gedicht uit het werk van Hugo Claus, Herman de Coninck, Leonard Nolens, Tom Lanoye, Ramsey Nasr, Bart Moeyaert, Joke Van Leeuwen, Tsjitske Janssen, Charlotte van den Broeck, Maud Vanhauwaert of Radna Fabias. Je kan het gedicht uit het hoofd en brengt het met een goede expressie en interpretatie naar voren.
     
  2. Je brengt een korte monoloog uit het hoofd. Voor de jongens: Dino uit ‘Altijd Prijs’ van Arne Sierens. Voor de meisjes: Mimi uit ‘Maria eeuwigdurende bijstand’ van Arne Sierens
     
  3. Motivatiegesprek

Resultaat:

Het resultaat van de proef wordt dezelfde dag een half uur na de proef mondeling meegedeeld.