Toelatingsproef Bijzondere Vorming Woordkunst-drama

Om te kunnen starten in Bijzondere Vorming Woordkunst-Drama op het Secundair Kunstinstituut, moet je slagen voor een toelatingsproef. In deze proef wordt gepeild naar de motivatie en de aanleg van kandidaten voor dit specifieke jaar. De toelatingsproef duurt één dag.

Tijdens de toelatingsdag worden spel- en bewegingslessen gegeven en vindt er met elke kandidaat een motivatiegesprek plaats. Voor de toelatingsdag moet je geen teksten vanbuiten leren of iets voorbereiden. Breng wel gemakkelijke kledij mee.

De dag na de toelatingsproef krijgt elke kandidaat een mail met de uitslag van de proef. Elke kandidaat volgt de volledige dag.

Datum

Donderdag 27 augustus 2020 van 10u tot 13u of maandag 7 september 2020 van 10u tot 13u.

Aanmelden voor de toelatingsdag

Voor de proef moet je vooraf inschrijven, via mail: angeliquepeeters@kunstinstituut.be, of per brief ter attentie van Angelique Peeters of telefonisch: 09/269 43 54.

Inschrijven voor de opleiding

Inschrijven kan vanaf maandag  25 mei 2020, in het Secundair Kunstinstituut.

De inschrijving is voorwaardelijk zolang je niet geslaagd bent voor de toelatingsproef.