Toelatingsproef Bijzondere Vorming Woordkunst-drama

Om te kunnen starten in Bijzondere Vorming Woordkunst-Drama op het Secundair Kunstinstituut, moet je slagen voor een toelatingsproef. In deze proef wordt gepeild naar de motivatie en de aanleg van kandidaten voor dit specifieke jaar. De toelatingsproef duurt één dag.

Tijdens de toelatingsdag worden spel- en bewegingslessen gegeven en vindt er met elke kandidaat een motivatiegesprek plaats. Voor de toelatingsdag moet je geen teksten vanbuiten leren of iets voorbereiden. Breng wel gemakkelijke kledij mee.

De dag na de toelatingsproef krijgt elke kandidaat een mail met de uitslag van de proef. Elke kandidaat volgt de volledige dag.

Datum

Woensdag 31 augustus en maandag 5 september van 10u tot 13u.

Aanmelden voor de toelatingsdag

Voor de proef moet je vooraf inschrijven via volgende link

Inschrijven voor de opleiding

Inschrijven kan vanaf dinsdag 19 april 2022 via een online registratie op deze website.

De inschrijving is voorwaardelijk zolang je niet geslaagd bent voor de toelatingsproef.