6 WKD E: eindvoorstellingen

6WKDE (Jelle)
Kazematten (Larf) op zaterdag 23 mei première om 20u, zondag 24 mei twee voorstellingen, middag om 15u en avondvoorstelling om 20u