Wij gaan het engagement aan om samen te werken aan een zorgzame school. We doen dit met aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van elke leerling.
De zorg die we bieden aan alle leerlingen is heel uitgebreid. Als deze zorg niet voldoende is, gaan we op zoek naar aangepaste maatregelen.
Onze leerkrachten begeleiden leerlingen naar zelfstandigheid en hebben oog voor de eigenheid van elke leerling. Bij ons kan elke leerling zijn talenten ontwikkelen.

Het hele schoolteam kent de noden van de leerkrachten en de leerlingen, weet welke prioriteiten er gesteld worden en op wie er intern en extern een beroep kan gedaan worden. Er is ruimte voor overleg. De pedagogisch-didactische knelpunten worden bespreekbaar gemaakt en er wordt gewerkt aan een gelijkgerichte aanpak binnen de school.

Begeleide studie en leren leren

We bieden de leerlingen de nodige extra ondersteuning bij het studeren. De leerlingenbegeleider is hierbij, naast de leerkrachten, de belangrijkste vertrouwenspersoon. Haar deur staat altijd open voor leerlingen, leraren en ouders om acute en structurele noden van leerlingen te bespreken en aan te pakken.

We organiseren van maandag tot donderdag begeleide studie na schooltijd. De leerlingen kunnen onder toezicht zelfstandig studeren of de leerkracht van toezicht ondersteuning vragen bij hun studiemethode en de concrete aanpak van hun taken en toetsen.

We voorzien sessies 'leren leren' voor de leerlingen die nog zoek zijn naar een goede studiemethode. De leerlingen leren een realistische planning op te maken en zich hiernaar te organiseren. Aan de hand van de concrete taken, opdrachten en toetsen wordt nagegaan welke aanpak het beste past bij de leerling.

Brede basiszorg

(wat we standaard doen voor alle leerlingen, op de eerste klassenraad in oktober wordt besproken of er verhoogde zorg nodig is)

 1. Remediëringsoefeningen of extra uitleg kunnen aangeboden worden op vraag van de leerling.
 2. De leerling kan beschikken over nota’s van medeleerlingen en/of leerkrachten. De leerling  is zelf verantwoordelijk voor het maken van deze kopies.
 3. Op school worden begeleide studie en leren leren aangeboden, begeleid door leerkrachten.
 4. Opdrachten worden schriftelijk geformuleerd en ter beschikking van de leerlingen gesteld.
 5. Taken mogen steeds op de pc (met spellingscorrector) gemaakt worden.
 6. Een rekenmachine en formularia mogen gebruikt worden, tenzij het kunnen rekenen zonder rekenmachine of formularium een doelstelling is waarop de leerling geëvalueerd wordt.
 7. A) Spellingfouten worden aangeduid maar niet gequoteerd, tenzij het foutloos schrijven  een doelstelling is die geëvalueerd wordt.
  B) Rekenfouten wegen minder zwaar door bij opdrachten in wiskundige berekeningen, indien de opbouw van de redenering klopt. Tussenstappen en –uitkomsten zijn dus wel nodig.
 8. De leerling krijgt voldoende tijd om evaluaties af te leggen.
 9. De leerkracht is een (deel van de) tijd aanwezig bij het schriftelijk examen om vragen te beantwoorden. Indien mogelijk wordt het examen mondeling overlopen door de leerkracht.
 10. De examens worden afgelegd in een rustige, prikkelarme omgeving waar het aantal leerlingen beperkt gehouden wordt.
 11. Bij een evaluatie kijkt de leerkracht of de leerling alles invulde en maakt deze de leerling er attent op dat bepaalde (deel-)vragen of bladen niet beantwoord werden.
 12. We streven naar open communicatie op school met respect en aandacht voor de eigenheid van elke leerling.
 13. De leerling krijgt steeds de kans om een (herstel)gesprek te voeren met leerlingbegeleiding en/of leerkrachten.

Externe partners

Bovenop het overleg in school wordt waar nodig ook samengewerkt met externe partners zoals het CLB (  https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/clb ) ( www.clbchat.be ), de GOK-begeleiders, het CGG Eclips (www.cggeclips.be) enz.

 

qssq