Om te kunnen starten in Bijzondere Vorming Woordkunst-Drama op het Secundair Kunstinstituut, moet je slagen voor een toelatingsproef. In deze proef wordt gepeild naar de motivatie en de aanleg van kandidaten voor dit specifieke jaar. De toelatingsproef duurt één dag.

Tijdens de toelatingsdag worden spel- en bewegingslessen gegeven en vindt er met elke kandidaat een motivatiegesprek plaats. Voor de toelatingsdag moet je geen teksten vanbuiten leren of iets voorbereiden. Breng wel gemakkelijke kledij mee.

De dag na de toelatingsproef krijgt elke kandidaat een mail met de uitslag van de proef. Elke kandidaat volgt de volledige dag.

Datum

Donderdag 29 augustus 2019 van 10u tot 13u of maandag 9 september 2019 van 10u tot 13u.

Aanmelden voor de toelatingsdag

Telefonisch tijdens schooluren op het nummer van de school 09/269 43 54 of persoonlijk aanmelden op school of via mail, vragen naar Angelique Peeters.

 

Inschrijven voor de opleiding

Inschrijven kan vanaf maandag  23 april 2019, in het Secundair Kunstinstituut.

De inschrijving is voorwaardelijk zolang je niet geslaagd bent voor de toelatingsproef.