2017 Toonmoment Module Toneel Bijzondere vorming woordkunst drama

2017 Toonmoment Module Dans Bijzondere vorming woordkunst drama

2016 Afstudeervoorstelling Bijzondere vorming woordkunst drama 'Hier'

Hier vertelt het verhaal van één kamer
één ruimte doorheen de tijd
en wat zich daar afspeelt, heeft afgespeeld of zal afspelen
vroeger, nu en later

vrij naar de graphic novel Here van Richard McGuire’

2016 Afstudeervoorstelling 'Fou'

Uitgangspunt is angst en hoe daarmee om te gaan. We leven in een tijd waarin de angst voor het onbekende gevoed wordt, zowel door de reguliere media als door het internet en sociale media. Is er nog wel plaats voor eigenzinnigheid, voor een gezonde dosis je m’enfoutisme? Veertien laatstejaars van het SKI zoeken naar een antwoord op scène. 

2016 Afstudeervoorstelling 'Capture this moment'

Og min elskede (En mijn geliefden) / Ik gaf mijn hoop / Aan niemand anders dan aan u / Ik gaf mijn hart / Aan niemand anders dan aan u / Ik gaf mijn liefde / Aan niemand anders dan aan u / Ik gaf mij zelf / Aan niemand anders dan aan u

2016 Afstudeervoorstelling 'Opgelijst'

De leerlingen van 6 WKDE pogen het leven te structureren. Ze lijsten het leven op. Ze kijken achterom, staan in het hier-en-nu, maar springen ook vooruit. OPGELIJST is een voorstelling over hun verlangen naar de toekomst. Over hun heimwee naar het verleden. Over wat ze al wel en nog niet weten.

2016 Opendeurdag

2016 Uitgelezen op school

Uitgelezen op school is een leesbevorderingsproject voor de derde graad dat de school met steun van Vooruit organiseert. De leerlingen moeten in de loop van het jaar drie vastgelegde boeken lezen voor hun leeslijst. De leraars Nederlands kozen in september voor de boeken Het Hout van Jeroen Brouwers, Dit zijn de namen van Tommy Wieringa en Drarrie in de nacht van Fikry El Azzouzi. Omdat religie als een bloedrode draad door de drie verhalen loopt hebben wij onze uitgelezen de naam O mijn god! gegeven.

De leerlingen hebben Tommy Wieringa ontmoet in de Vooruit en Fikry El Azzouzi op onze school. Het waren allebei bijzondere gebeurtenissen. De leerlingen vonden het heel speciaal om de auteurs te ontmoeten. Ook het feit dat ze gemeenschappelijke titels moesten lezen, vonden ze een verrijking. Zo konden ze hun leeservaringen met elkaar, met de leraars maar ook met de auteurs delen.

Het laatste scharniermoment was op 15 maart waar we Uitgelezen op school hebben georganiseerd. Toen zijn Fien Sabbe, Jos Geysels en Anna Luyten in dialoog gegaan met de leerlingen over alle drie de boeken. Het feest werd opgeluisterd met artistiek werk van de leerlingen uit de beeldende vorming en de podiumkunsten.

Persmedeling

2015 Gip expo

2015 Catwalk

2015 Proclamatie

2015 Solo's

2015 Jury's

2015 Bijzondere vorming woordkunst drama 'Voorjaarsontwaken'

2015 Afstudeervoorstelling 'It was like shooting a sitting duck'

2015 Afstudeervoorstelling 'All in the family'

2015 Opendeurdag

2015 De sokkel

2015 Lichtfestival

2015 Film Fest