WoordKunst-Drama

Dit is een studierichting met een stevig pakket algemene vorming die je combineert met een intensieve kennismaking met podiumkunsten in al zijn facetten.

In de kunstvakken krijg je vaardigheden aangereikt die je ondersteunen in je zoektocht naar authentiek spel. Je verkent je grenzen en wordt uitgedaagd om je blik te verruimen. Je leert samenwerken in groep zonder jezelf te verliezen. Om je theatrale inzicht te versterken en je inspiratie te voeden, vragen we je om voorstellingen bij te wonen en tentoonstellingen te bezoeken uit het actuele kunst- en cultuuraanbod. Zo leer je buiten de klassieke kunsthokjes denken.

In deze studierichting ga je ook aan de slag in vier vakoverschrijdende projecten:

  • De redactie

Je gaat op zoek naar de mogelijkheden van fictie en documentaire in audio en video. Via verschillende korte opdrachten krijg je een inleiding in verslaggeving, interviewtechniek, regie, montage, sound-design en storytelling. Je leert kijken en luisteren naar jezelf en focussen op spreekvaardige én digitale competenties.

  • KunstLAB drama-video

In dit project ga je op zoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen theater en film. De focus ligt op onderzoek en experiment. Je gaat aan de slag met de vraag: Hoe wordt film gebruikt in theater? Hoe wordt theater gebruikt in film?

  • Muziek en verbale vorming

Je onderzoekt ritme, klank en sfeer in zowel muziek als tekst. Je werkt samen in kleine groepen aan een eigen muzikaal verhaal. Je focust op het lichaam als instrument van de verteller dat mede door klank en muziek in beweging wordt gezet om tot een eerlijke en spontane vertelling te komen die technisch zo verfijnd mogelijk is.

  • Partituur en beweging

Je werkt in deze module rond alternatieve partituren. Je vertaalt melodie naar beweging, zet bewegingszinnen om naar muziek. Je leert verschillende stemmen koppelen aan lagen in de ruimte en werkt met meerstemmigheid en beweging.

Dit is een doorstroomrichting: je wordt in deze richting voorbereid op het hoger onderwijs. Als je deze opleiding succesvol afrondt, ben je klaar voor hogere studies in algemene of artistieke richtingen.

Algemene vakken

Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 1
Informatica 1
Levensbeschouwelijke vakken 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Natuurwetenschappen 3
Wiskunde 4
Subtotaal 24

Kunstvakken

Vak Uren
Atelier Drama 3
Atelier Woord 2
Atelier Dans 2
Atelier Video 1
Atelier Muziek 1
Kunstbeschouwing 1
Subtotaal 10

Totaal

Totaal 34

Opgelet

Sommige klassen hebben op woensdagnamiddag les. De lestabellen worden eind augustus meegedeeld.

Info ateliers specifiek gedeelte

Atelier Drama

In het atelier drama ga je aan de slag met de basis van spelen. Met het accent op samenspel en spelplezier, vertrek je vooral vanuit improvisatie. Ook werk je naar een toonmoment toe.

Atelier Woord

In het atelier woord leert je van alles over je stem. Je werkt aan uitspraak, articulatie, ademhaling en stemplaatsing. Op scène  experimenteer je met monologen, dialogen, gedichten, groepsteksten en improvisatieopdrachten.

Atelier Dans

In het atelier dans staat het lichaam centraal. Je gaat op zoek naar je eigen fysieke, beeldende en creatieve mogelijkheden en je bouwt een relatie op met je lichaam als instrument.

Atelier Video

In het atelier video leer je hoe je een video- en geluidsopname maakt.  Je leert een filmscène maken waarin je zelf een (hoofd)rol speelt.

Atelier Muziek

In het atelier muziek kom je tot een levendige muzikale performance met als voornaamste bouwstenen: dynamiek, klankkleur, melodie, ritme, samenklank, tempo en vorm.

Kunstbeschouwing

In dit vak ga je op reis doorheen de verschillende kunststromingen en samenlevingen. Je maakt er kennis met architectuur, beeldende en toegepaste kunsten, film, video , muziek, …

Zo  bouw je  aan een kunst- en cultuurhistorisch referentiekader. Verder pas je analysemethoden toe in een artistiek onderzoek.