In de Vipschool wordt dit jaar gestart met praatgroepen vreemde talen en Nederlands.

praatgroepen2.png

De samenkomsten zullen telkens uit twee praatsessies bestaan. De bedoeling is dat u tijdens één van beide sessies in uw eigen moedertaal communiceert met anderen die de taal al een beetje kennen. Tijdens de andere sessie kan u bij een groepje gaan zitten waar de taal gesproken wordt die u zelf beter wil leren spreken en verstaan. Op die manier leert iedereen van iedereen.

De praatgroepen Nederlands zullen twee maal per maand in de Vipschool georganiseerd worden, die van vreemde talen één maal per maand, telkens van 16u45 tot 18u00.

We komen voor de eerste maal samen op dinsdag 28 november, van 16u45 tot 18u00.

Gelieve per mail in te schrijven op volgend mailadres : elsie.craeynest@onderwijs.gent.be

We heten u alleszins van harte welkom !

praatgroepen_affiche.png