Sinds gisteren hangt er aan de zwarte muur in de zuilenzaal een tentoonstelling aangaande overgangsrituelen. Dit beeldmateriaal kadert in het project van de valentijnsdagen (14 en 15 februari) voor de 2de graad.

Overgangsrituelen brengt culturen, levensbeschouwingen en mensen dichter bij elkaar.

Rituelen worden gekoppeld  aan belangrijke momenten in het leven: geboorte, volwassen worden, huwelijk en dood.

Passend in het thema "valentijnsdagen" belicht  de fototentoonstelling enkele aspecten  van puberteit/ volwassen worden en huwelijk.

Deze tentoonstelling werd afgewerkt in 2010; nieuwe overgangsrituelen van latere datum werden niet opgenomen. 

De foto's ( expo 2010) werden ontleend aan de Hogent waarvoor dank aan de afdeling Mens en welzijn. 

afbeelding1.png