Welkom

Het Spectrum Gent is een TSO/BSO-school in het centrum van Gent. 

We zijn een zorgzame school, wat onder meer betekent dat we bewust investeren in extra begeleiding van leerlingen. We zijn er immers van overtuigd dat elke jongere talenten heeft. We helpen dan ook graag jongeren om mits de nodige motivatie en inspanningen een getuigschrift/diploma te halen.