Werfreserve Stedelijk Onderwijs Gent

Het Stedelijk Onderwijs Gent maakt gebruik van het online sollicitantenbestand Jobline. Kandidaten kunnen zich inschrijven in de werfreserve en vervolgens hun gegevens verder beheren.

Als er een vacature in de VIP-school is, vindt er een selectie plaats van de kandidaten die zich ingeschreven hebben in de werfreserve.