Stageplaatsen voor de derde graad, studiegebied personenzorg, technisch- en beroepsonderwijs.

Studiegebied personenzorg

Het studiegebied personenzorg omvat in onze school voor het technisch secundair onderwijs de richtingen Jeugd- en Gehandicaptenzorg (JGZ) en de richting Gezondheids- en Welzijnswetenschappen (GWW). Beide richtingen lopen in een 5de jaar blokstage (dagen aaneensluitend) in een groepsopvang (kinderdagverblijf), en een kleuterklas of een kleuterklas in het buitengewoon onderwijs. Allemaal voorzieningen georganiseerd door de Stad Gent. 
In een 6de jaar is het voor de richting JGZ specifiek stage bij volwassen met een verstandelijke- en of fysische beperking, o.a. De Wal (Wondelgem). De Heide (Bachte Maria Leerne).
Voor het 6de jaar GWW is de stage in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas en een periode in  het buitengewoon lager onderwijs (Het Kompas) ingericht door de Stad Gent.

In de beroepssecundaire richting verzorging, alternerend (anderhalve dag elke week gedurende het hele schooljaar),  zijn de stageplaatsen in een 5 en 6 de jaar; groepsopvang georganiseerd door de Stad Gent maar ook bij enkele privé initiatieven, o.a. Bengelhof. Of in het Woon- en Zorgcentrum georganiseerd door het O.C.M.W. Stad Gent maar ook in enkele privéinitiatieven o. a. Weverbos (Gentbrugge), Tempelhof (Stadscentrum).

De stages in de specialisatierichtingen 7de Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkunde (TBZ/ZK) en het 7de jaar kinderzorg (KZ), blokstage, verlopen voornamelijk op dezelfde plaatsen opgesomd in voorgaande. Uitgebreid met de stageplaatsen AZ Jan Palfijn en PVT Dr. Guislain Instituut voor het 7de TBZ/ZK. Voor de richting 7KZ uitgebreid met Het Harteboompje.
 

Studiegebied handel

Aan de opleiding Accountancy & IT (Boekhouden-Informatica) wordt ook een stage gekoppeld, die een belangrijke component is in de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De stage stelt onze leerlingen in staat zich een beeld te vormen van het latere beroepsleven en draagt bij tot hun sociale en persoonlijkheidsvorming. Er wordt in beide leerjaren een blokstage voorzien van twee weken in een boekhoudkantoor of op een financiële dienst.

Binnen de retailopleiding worden stages georganiseerd vanaf het vijfde jaar. Deze commerciële stages worden ingericht als 2 blokstages van 2 lesweken, respectievelijk in februari en juni. De stages bieden de leerling-stagiairs de kans om kennis te maken met verschillende branches binnen de commerciële sector. In het vijfde jaar zijn dit handelszaken zoals Kruidvat, Casa, Tom & Co, Dreamland of kledingzaken zoals C&A, Bershka... Aan elke stage gaat een motiveringsgesprek vooraf met de stagebegeleider en stagegever. Zo zorgen we voor een stimulerende werkomgeving waarbij de stagiair kan ontdekken of hij binnen deze sector zijn talenten en vaardigheden verder wil ontplooien. In het zesde jaar wordt in overleg met de stagiair een stageplaats geselecteerd waarin de beroepscompetenties verder worden uitgediept. Dit kan een voortzetting betekenen in dezelfde handelszaak of in ondernemingen zoals MediaMarkt en Footlocker of kledingzaken zoals Women' Secret Of Massimo Dutti. Deze stage wordt alternerend ingericht (anderhalve dag per week) aangevuld met een blokstage van 2 lesweken in juni.