Onze schoolvisie

Openheid, vriendschap en verdraagzaamheid zijn het uithangbord van Het Spectrum Gent. We streven naar een verbondenheid tussen de leerlingen, de personeelsleden en tussen de leerlingen en de personeelsleden.

Als school van het Stedelijk Onderwijs Gent, die technisch en beroepsonderwijs aanbiedt, heten we alle leerlingen welkom. We zijn een school met een heel divers publiek. Alle leerlingen moeten evenveel en dezelfde kansen krijgen om hun schoolcarrière succesvol te doorlopen:

  • Er wordt niet vanuit gegaan dat iedereen met dezelfde bagage een leerjaar start, dus wordt er rekening gehouden met ieders beginsituatie en mogelijkheden. Differentiëren en remediëren zijn voorwaarden om met alle leerlingen een kwaliteitsvol eindresultaat te halen. Een deel is voorbestemd voor de arbeidsmarkt, anderen moeten kansen krijgen om verder te studeren.
  • Sommige leerlingen hebben hulp nodig om hun leerproces succesvol te maken of om binnen de lijnen te lopen. Daarom zetten we extra in op zorg en leerbegeleiding.
  • Lessen moeten in de eerste plaats aansluiten bij het leerplan, maar bovendien boeiend en interessant zijn om bij leerlingen tot een blijvend leerresultaat te leiden.

We staan voor verdraagzaamheid tussen verschillende culturen, nationaliteiten en religies.
Leerkrachten en leerlingen moeten er alles aan doen om wederzijds respect en vertrouwen te creëren. We willen agressie en negativiteit uit onze schoolcultuur weren. Leerlingen krijgen dat als regel mee. Van personeelsleden wordt dat als ingesteldheid, mentaliteit verwacht.

Het doel van de Het Spectrum Gent is leerlingen voldoende kennis en competenties bij te brengen, maar ook sociale vaardigheden en een evenwichtige en verdraagzame levenshouding. We bereiden leerlingen grondig voor op de toekomstige werkvloer zodat zij vol zin en nieuwsgierig naar hun stageplaats vertrekken.

Het participeren van personeelsleden en leerlingen aan het beleid maakt deel uit van de permanente zorg om deze schoolvisie te realiseren.

Onze missie

Leerlingen die naar Het Spectrum Gent komen weten wat van hen verwacht wordt. Iedere leerling mag zichzelf zijn en kan verder werken aan zijn persoonlijkheidsontwikkeling.

Het Spectrum Gent verwacht niet dat alle leerlingen dezelfde mogelijkheden en talenten hebben. Iedere leerling krijgt hulp bij het doorlopen van het leertraject. Leerlingen moeten de nodige interesse opbrengen voor het beroepsprofiel waarvoor zij kozen. Dit moet tot uiting komen in de lessen op school en tijdens de activiteiten op de stageplaatsen.

Het voornaamste streefdoel is om leerlingen te laten slagen op het einde van het schooljaar. Indien de leerling dit doel niet haalt, moet de leerling toch met een positief gevoel terugkijken op het voorbije schooljaar.