Onze vriendenkring helpt waar dat mogelijk is, binnen haar financiële mogelijkheden.
Leerlingen die het moeilijk hebben bij de aankoop van schoolbenodigdheden of het bekostigen van soms te dure schooluitstappen kunnen, na dit aan de opvoeder gemeld te hebben, op discrete wijze geholpen worden. 

De vzw “Vrienden van de VIP” stelt zich tot doel:

 • culturele, sportieve en ludieke activiteiten voor leerlingen, leerkrachten, oud-leerlingen en oud-leerkrachten te organiseren;
 • pedagogische en sociale begeleiding van leerlingen te ondersteunen;
 • voor publiciteit te zorgen;
 • de nodige fondsen te verzamelen om dat alles te realiseren.

Het bestuur van de vzw bestaat uit personeel van de school. Leerkrachten, leerlingen, oud-leerkrachten en sympathisanten kunnen lid worden van de vzw.

De financiële verrichtingen worden jaarlijks doorgelicht door een externe instantie.

Wat doet de vriendenkring?

ondersteuning van de leerlingen:

 • schoolreizen
 • Sinterklaasgeschenken en attenties
 • kerstontbijt
 • sociale tussenkomst leerlingen (boeken, uitstappen, materialen, abonnementen voor trein, tram en bus)
 • mini-onderneming
 • aankoop materiaal (panelen, pingpong-tafels, versieringen allerhande voor activiteiten, ...)

ondersteuning van buitenschoolse organisaties:

 • Wiemerfonds (prijsboeken)
 • Woensdagklas (huiswerkbegeleiding voor Anderstalige Nieuwkomers)

activiteiten:

 • leerlingenreünie
 • etentje ten voordele van de schoolreizen