Peutertuin Klimopje

Jules de Saint-Genoisstraat 91, 9050 Gentbrugge

Peutertuin ’t Klimopje is een kleinschalige, gezellige, taalrijke, natuurlijke en avontuurlijke peutertuin.

Een kleinschalige peutertuin

Gemiddeld verwachten we 20 kinderen per dag. We verwelkomen kinderen vanaf 18 maanden tot en met 3 jaar. Kinderen kunnen terecht in peutergroepen van 7 à 9 kinderen per groep.

Een gezellige peutertuin

Elke peuter heeft zijn eigen plekje in de groep. Elk kind moet de kans krijgen zich thuis te voelen in onze peutertuin; zich veilig en geborgen weten. Ook ouders zijn echt ongelofelijk welkom in onze peutertuin. ’s Morgens staat de koffie of de thee bijvoorbeeld steeds klaar voor ouders die nog even tijd hebben. We organiseren gezamenlijke activiteiten, we betrekken de ouders bij het onderhouden van onze tuin of bij het vertellen van verhalen aan de kinderen, halfjaarlijks organiseren we een individueel gesprek tussen de ouder(s) en de aandachts-begeleider,…

Elk kind, (groot)ouder, medewerker,… kortom elk individu mag hier zijn wie hij is: elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.

Een taalrijke peutertuin

Om de taalontwikkeling van de peuters te stimuleren, zijn onze begeleiders getraind in het benoemen van alles wat er gebeurt. We hebben extra aandacht voor taalstimulering en taalontwikkeling in ’t Klimopje. Er wordt gebruik gemaakt van liedjes, rijmpjes, verhalen,… Ook ouders worden aangemoedigd om eens een verhaal te komen voorlezen. Verder hebben we duidelijk aandacht voor kinderen die meertalig opgevoed worden.

Een natuurlijke peutertuin

De natuur is zowel binnen als buiten aanwezig. We vragen aan de ouders om steeds aangepaste kledij te voorzien voor de kinderen, want we trekken geregeld naar buiten.

Een avontuurlijke peutertuin

Kinderopvang is voor ‘t Klimopje méér dan de ‘zorg’ voor kinderen. Kinderopvang is méér dan kinderen voorzien van een maaltijd, kinderen verluieren, hen te slapen leggen en even met hen spelen. Kinderopvang moet ervoor zorgen dat kinderen gestimuleerd worden in hun totale ontwikkeling. Kinderopvang moet ruimte en kansen bieden om te kunnen omgaan met andere kinderen, om te exploreren, te experimenteren,… 

We zorgen ervoor dat kinderen hun experimenteer- en exploratiedrang ten volle benut kan worden. We stimuleren de zelfredzaamheid. Kinderen krijgen de kans om veel zelf te doen. Dit zowel in een aangepaste binnenruimte, maar ook in de groene en avontuurlijke buitenruimte. Tot slot bevinden we ons ook geregeld in de buurt en in wijkpark de Porre met onze grote bolderkar.