Spectrumbeurs

Vrijdag 23/11 kwamen 5 OKAN klassen uit de Toren van Babel langs in 'HSG' voor een bezoek aan de school. Ze werden te woord gestaan door ex-OKAN leerlingen en kregen o.a. uitleg over de obstakels die een ex-OKAN leerling moet overwinnen na het jaar OKAN maar ook over de hulp en ondersteuning die ze krijgen in HSG om deze transitie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ze kregen in de verschillende praktijklokalen meer uitleg over de 3 studiegebieden en konden na afloop van de presentaties door de ex-OKAN leerlingen, ook al eens in het lesmateriaal snuisteren. Deze eerste 'OKAN - spectrumbeurs' was een succes en is zeker voor herhaling vatbaar.