open atelier voor de kleuters

Kom een kijkje in de techniekateliers van de kleuters!