Aanbod Stedelijk Secundair Onderwijs

Maak je volgend schooljaar de overstap naar het secundair onderwijs? Bekijk dan zeker het aanbod binnen het Stedelijk Onderwijs Gent. Zowel binnen de A-stroom als de B-stroom bieden we jou een breed palet aan mogelijkheden. Maak je de overstap naar het buitengewoon onderwijs? Ook dan zit je bij ons goed.

Ontdek hieronder alle secundaire scholen van het Stedelijk Onderwijs Gent aan de hand van een inleidend filmpje. Vergeet zeker niet om ook eens kijkje te nemen op de websites van de scholen. We blijven jullie van harte welkom heten in het Stedelijk Onderwijs!

Atheneum Wispelberg

Atheneum Wispelberg is een dynamische secundaire school waar we je helpen opgroeien tot een open, geëngageerde en kritische jong- volwassene. We begeleiden je tijdens de ontdekkingstocht naar je talenten, vaardigheden en interesses. Zo kan jij voluit gaan voor jouw toekomst!

Wijs. Wijzer. Wispelberg.

Freinetmiddenschool Gent

De Freinetmiddenschool Gent is een relatief nieuwe school die is ontstaan uit de intense samenwerking tussen de eerste graden van twee andere secundaire scholen op de Campus Offerlaan (De Wingerd en Het Spectrum Gent). De Freinetmiddenschool Gent combineert de sterktes van de beide eerste graden en hun teams tot een kwaliteitsvolle eerstegraadsschool.

Hotelschool Gent

De Hotelschool Gent draagt in haar naam de eigenheid van de school: het is een school voor technisch en beroepsonderwijs in het studiegebied Voeding, waar we samen vorm geven aan de begrippen ‘hospitality’ en ‘meester in smaak’. 

Voel je het kriebelen om een sterke opleiding tot kok, zaalverantwoordelijke, kelner, bakker, patissier of confiseur te starten, of je vaardigheden later te perfectioneren in onze specialisatiejaren?

Je bent van harte welkom!

 • Voor wie? 1e graad (A-stroom en B-stroom), 2e graad (dubbele finaliteit/TSO en finaliteit arbeidsmarkt/BSO), 3e graad (TSO en BSO) en een specialisatiejaar (BSO)
 • Meer info? Bezoek de website van Hotelschool Gent. 

Het Kwadrant - Instituut Bert Carlier

Het Kwadrant is een school voor buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 4, type 9. Dit is onderwijs voor normaal begaafde leerlingen met ASS. Dit betekent dat wij, rekening houdend met de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen, de leerplannen en eindtermen van het gewoon onderwijs volgen, en gelijkwaardige getuigschriften afleveren. De leerkrachten hebben veel expertise en geven je alle steun die je nodig hebt in een veilige, rustige leeromgeving. 

Verwees het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (iCLB) je door naar het type9-onderwijs? Dan kan je terecht bij ons!

Toren van Babel

De Toren van Babel is een afdeling van Het Spectrum Gent met speciale aandacht voor het Nederlands.

Er zijn 2 afdelingen:

1. OKAN (Onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers)

 • Ben je tussen 12 en 18?
 • Kom je pas aan in België?
 • Heb je niet de Belgische nationaliteit?
 • Wil je doorstromen naar het secundair onderwijs?
 • Ken je geen Nederlands en wil je het leren?
 • Wil je een duwtje in de rug om te zoeken naar de passende school of sport, hobby, jeugdclub of vakantiekamp?

Dan is OKAN iets voor jou!

2. Taalbad

 • Ben je 12 of ouder?
 • Ben je nog maar een paar jaar in België?
 • Heb je al OKAN of een paar jaar basisonderwijs gevolgd?
 • Ben je vroeger al in België naar school geweest maar ben je je Nederlands een beetje vergeten?
 • Heb je nood aan extra taalondersteuning?

Dan is Taalbad wat je zoekt!

Het Spectrum Gent

In Het Spectrum Gent bieden we je de kans om je talenten in alle rust te ontdekken en met de nodige ondersteuning te ontwikkelen. Het team van professionele leerkrachten, opvoeders, leerlingbegeleiders en directieleden staat voor je klaar.

Je krijgt er de kans om zowel in de TSO- als in de BSO-richtingen een toekomstgericht leertraject te volgen. Om onze leerlingen echt alle kansen te geven die ze verdienen, bieden we naast actuele en moderne werkvormen ook nog extra ondersteuning aan. Dit gebeurt onder de vorm van open leercentra, een knusse bibliotheek en extra bijlessen. Dit houdt in dat je altijd kunt werken volgens je eigen competenties en vaardigheden.

Freinetatheneum De Wingerd

In Freinetatheneum De Wingerd worden leerlingen gehoord en gezien. Kleinschaligheid is hier troef en we willen school maken vanuit het hart. We bereiden onze leerlingen niet alleen, conform de leerplannen, optimaal voor op het hoger onderwijs, we helpen hen ook om op te groeien tot zelfredzame, betrokken en kritische mensen. En dit alles binnen de Freinetpedagogie.

Secundair Kunstinstituut (SKI)

Het SKI is een democratische kunstschool die zeer open minded is. Respect en gelijke kansen voor iedereen staan centraal op deze school. Wij streven naar een maximale ontplooiing van elk individu. Wij zijn een Secundair Kunstinstituut dat:

 • jongeren inspireert, begeleidt en verbindt in hun persoonlijke zoektocht naar artistieke expressie;
 • jongeren opvoedt tot zelfstandige, (zelf)kritische en evenwichtige jongvolwassenen met een open geest;
 • jongeren een brede algemene opleiding verschaft die de doorstroming naar een divers gamma van hogere studies openhoudt.

De school creëert een kader waarbinnen elke leerling zich maximaal kan ontplooien, en dit vanuit een coherente schoolvisie met nadruk op artistieke vorming, persoonlijke ontwikkeling, de verwerving van algemene kennis en vaardigheden en kruisbestuiving.

Het Nest - Instituut Bert Carlier

Het Nest is een kleinschalige school voor leerlingen tussen 13 en 21 jaar met een cognitieve beperking en/of een autismespectrumstoornis (type 2 en type 9).

Wij streven ernaar dat de jongeren aan het einde van hun schoolloopbaan een vervolgtraject hebben binnen een dagbesteding, vrijwilligerswerk of nursing setting. Om dit te bereiken werken we samen met de ouders en externe instanties.

Ons onderwijs is gebaseerd op drie grote nesten: Autonomie, verBondenheid en Competentie (het abc van de zelfdeterminatietheorie Vansteenkiste & Soenens, 2015). Inclusief werken met deze drie nesten als leidraad zorgt ervoor dat we oog hebben voor de behoeften van onze leerlingen en hun ouders en zo maximaal kunnen werken aan het welzijn en welbevinden van onze leerlingen.

Het Anker - Instituut Bert Carlier

De doelstelling van Het Anker is jongeren met een mentale beperking op een realistische manier voorbereiden op integratie in een beschermd woon- en werkmilieu. We trachten elke jongere te stimuleren om zijn mogelijkheden optimaal te benutten en zijn zelfvertrouwen en eigenwaarde te vergroten.

We vertrekken daarbij vanuit het idee dat elke jongere gelijke kansen verdient. Iedereen heeft mogelijkheden en kwaliteiten. Belangrijk hierbij is dat de leerstof en de activiteiten aansluiten bij het 'echte' leven, waar het accent ligt op het verwerven van sociale vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te functioneren.

De basis waarop het leren kan plaatsvinden is vertrouwen en een blijvend geloof in de jongere.

De Cirkel - Instituut Bert Carlier

De Cirkel wil een tewerkstelling van zijn leerlingen in het reguliere arbeidscircuit mogelijk maken. Om dit te bereiken, bieden wij beroepsonderwijs op maat van elke leerling aan.

Wij willen jongeren met een verstandelijk beperking en/of gedrags– en emotionele problemen helpen om zich optimaal te ontwikkelen tot een gelukkige en zelfstandige volwassene in onze huidige maatschappij. Daarom beogen wij naast het doorgeven van specifieke beroepsvaardigheden ook de verwerving van specifieke arbeidsattitudes en de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de jongere.