Dagindeling

De school is elke dag open van 7u tot 18u.
Vanaf 7u kunnen de kinderen in het STIBO opgevangen worden.
Vanaf 7u45 is er voor de lagere schoolkinderen ‘voortoezicht’, en dit tot 8u15.

Maandag tot Vrijdag

08u15 tot 11u55
13u30 tot 15u25

Op woensdag

08u20 tot 11u55

De kleuters hebben pauze tussen 10u40 en 10u55 en tussen 13u25 en 13u40.

De lagere schoolkinderen hebben pauze tussen 10u – 10u15 en tussen 14u20 en 14u35.

Tijdens de middagpauze en na 15u25u kunnen de kleuters terecht in het STIBO tot 18u.

Tijdens de middagpauze en na 15u25u kunnen de lagere schoolkinderen terecht in de naschoolse opvang tot 18u.
De opvang gaat door op de speelplaats en in de refter van de school. Andere lokalen worden soms ook gebruikt.

Op maandag, dinsdag en donderdag voorzien de begeleiders van de avondopvang een rustige ruimte waar kinderen in stilte (huis)werk kunnen maken.

Voor de kleuters en de kinderen van het 1ste leerjaar en 2de leerjaar wordt er vakantieopvang voorzien; dagelijks van 7u tot 18u. Inschrijven hiervoor is noodzakelijk. Voor verdere info hierover verwijzen we naar de STIBO medewerkers.