Intekenen mededelingen

Beste ouder(s),

Zoals de vorige schooljaren kunnen jullie intekenen om via e-mail op de hoogte te worden gebracht van recente (nieuwe) mededelingen op onze site. Deze vorm van communicatie is snel, accuraat en bovendien zeer milieuvriendelijk. Daarnaast garanderen wij u absolute bescherming van uw gegevens, vermits alle mails in “BCC” verstuurd worden.

Mogen wij u dan ook beleefd vragen om snel in te tekenen via de website hieronder; op deze wijze helpt u mee om de steeds groeiende papierberg te verkleinen.

Naam:

Ouder van:

Klassen:

E-mail:

Ik wens voor het schooljaar 2019-2020 via bovenstaand e-mailadres op de hoogte te worden gebracht van recente (nieuwe) mededelingen op de website van de school.

Ik wens info voor het/de volgend(e) klas(sen) te ontvangen:

Kleuterklassen :
(knop) K1A
(knop) K1B
(knop) K2
(knop) K3

Leerjaren :
(knop) 1A
(knop) 1B
(knop) 2
(knop) 3
(knop) 4
(knop) 5
(knop) 6

(knop) Vriendenbond