Leerlingenparlement

Het leerlingenparlement is een inspraak- en overlegorgaan tussen de leerlingen en het leerkrachtenteam.Van elke klasgroep (6) worden één of twee leerlingen door de klasgenoten verkozen om voor een schooljaar in de raad te “zetelen”. De schoolraad vergadert ongeveer 8 maal per jaar, samen met de directie en enkele leerkrachten. Van elke vergadering wordt er een verslag gemaakt, waarin de afspraken vermeld worden.Vorige schooljaren werden er o.m. volgende items besproken :

  • Meer sport op school.
  • Deelname aan sporttornooien
  • Inrichten van de schooltuin.
  • Aantrekkelijker maken van de speelplaats
  • Interessante middagactiviteiten (tussen 12.30u en 13.30u)
  • Plaatsen van een snoepautomaat op school

Behalve het laatste voorstel werd dit alles voor een groot deel gerealiseerd. Eind september wordt er een nieuwe raad verkozen.Vergaderingen zijn telkens om 11.15 u in de leraarszaal. Elke vergadering wordt voorafgegaan en gevolgd door een klassenraad.