Onze school

S C H O O L J A A R 2 0 18 – 2 0 19

BASISONDERWIJS DÉSIRÉ VAN MONCKHOVEN – D. Van Monckhovenstraat 34, 9000 Gent
Basisschool Désiré Van Monckhoven biedt aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar onderwijs van het klassieke type.

“Traditioneel” en “klassiek” hoeven in onze maatschappij geen verouderde begrippen te zijn. Integendeel, ze vormen het draagvlak van een opvoeding en vorming waarin menselijke waarden centraal staan.

Deze school werkt met moderne leermiddelen en is vertrouwd met de nieuwste communicatiemedia. Een individuele aanpak, studiebegeleiding, een zorgcoördinator en een taakleerkracht zorgen ervoor dat elk kind gevolgd wordt in zijn persoonlijke ontwikkeling. In deze school kunnen leerlingen deelnemen aan creatieve en sportieve middagactiviteiten en aan openluchtklassen. De school organiseert zweminitiatie in de eerste leerjaren, studie-uitstappen en kinderfeesten.

Aan de school is een STIBO ( Stedelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang ) verbonden, waar elke dag van 7u tot 18 u opvang geboden wordt aan de kleuters. Tijdens de vakantieperiodes zijn ook kinderen uit het 1ste en 2de leerjaar welkom.

Andere troeven zijn de luchtige, moderne lokalen, de naschoolse opvang, de kleinschaligheid en de gunstige ligging in de buurt van het station en de Sterre.

Via maandelijkse oudervergaderingen worden ouders en anderen bij het schoolleven betrokken.

 • De school start op 3 september 2018 met 11 klassen, waarvan 4  kleuter en 7 lager.
 • De 1ste leerjaren zijn permanent gesplitst in kleine groepen van 12 à 13 lln.
 • Het 2de leerjaar wordt gedurende 8 lestijden gesplitst.
 • Het 3de  leerjaar wordt gedurende 8 lestijden per week gesplitst voor rekenen en Nederlands.
 • Het 4de leerjaar wordt gedurende 4 lestijden gesplitst.
 • Het 5de en 6de leerjaar worden eveneens voor 4 lestijden gesplitst.
 • Daarnaast is er 1 halftijdse zorgcoördinator.
 • In de kleuterklassen worden er wekelijks 2 uren kleuterturnen gegeven.
 • De eerste leerjaren hebben 1 uur lichamelijke opvoeding en 1 uur zwemmen per week.
 • Het 2de tot en met het 6de leerjaar heeft 1 uur lichamelijke opvoeding per week en gaat tweewekelijks zwemmen.
 • De klassen 2, 3 4, 5 en 6 gaan tijdens de even weken zwemmen.
 • Tijdens de weken dat er niet gezwommen wordt, krijgen de leerlingen lichamelijke opvoeding.