Pedagogisch Project

De basisschool Désiré Van Monckhoven kadert haar onderwijsopdracht in een opvoedkundig project dat ingebed zit in dat van haar schoolbestuur.

Binnen de doelstellingen van het ‘Decreet voor het Basisonderwijs’ organiseert zij haar schoolstructuur en programma zodanig dat de leerlingen alle kansen krijgen de eindtermen op het einde van de lagere school te behalen.

Specifiek op het vlak van remediëring en individuele begeleiding zal zij inspanningen leveren om optimale ondersteuning te bieden.

Het leerstofaanbod en de gebruikte methoden worden optimaal afgestemd op het aanreiken van middelen tot het verwerven van een grotere zelfstandigheid, op het ontwikkelen van een eigen en realistische visie op mens en maatschappij en op het stimuleren tot creëren van eigen werkwijzen en oplossingsmethoden.

Probleemsituaties zal zij tijdig en efficiënt detecteren en er, in samenwerking met de ouders en begeleidende instanties, de passende remediëringen voor ontwikkelen.Verder streeft zij naar het realiseren van een gunstig schoolklimaat waarin alle participanten volop hun rol en verantwoordelijkheid kunnen opnemen.