Portret Désiré Van Monckhoven

Biografisch portret van Désiré Van Monckhoven

Désiré Van Monckhoven werd te Gent geboren op 25 september 1834. Zijn vader was onbekend. Hij groeide op in de toen volkrijke en beruchte buurt rondom de Sint- Pietersnieuwstraat.
Reeds op zeer jeugdige leeftijd bleek zijn buitengewone begaafdheid voor de exacte wetenschappen. Als amper zestienjarige atheneumstudent schreef hij het “Handboek der Scheikunde”; twee jaar later volgde “Elementen der Fysica”.
Uit dat laatste werk blijkt reeds de interesse voor de toen pas ontstane (1839) fotografie. Na zijn middelbare studies ging hij in de leer bij de Gentse fotograaf Charles D’Hoy.

In 1855 publiceert Van Monckhoven te Parijs “Traité de photographie sur Collodion”, waardoor wereldwijd een nieuw procédé werd aanvaard dat meer dan vijfentwintig jaar zou standhouden! In 1856, nog maar 22 jaar oud, publiceert hij, eveneens te Parijs, het “Traité général de photographie”, waardoor Désiré Van Monckhoven meteen wereldberoemd werd. Hij was immers de allereerste die systematisch alle fotoliteratuur had verwerkt.
Hij studeerde inmiddels aan de universiteit te Gent en werd in 1862 doctor in de wetenschappen. Na het behalen van het doctorsdiploma ontwierp hij een reeks volledig nieuwe toestellen op vlak van de fototechniek, o.m. een vergroter.
Van 1866 tot 1872 verbleef hij te Wenen en runde aldaar de fotostudie “Rabending und Monckhoven”. Eind 1872 kwam hij naar Gent terug, huwde met Hortense Tackels (bij wie hij al sinds 1864 een tweeling had) en vestigde zich aan de Krijgsgasthuisstraat.
Hij legde zich meer en meer toe op de foto-optiek en bouwde achter zijn woning een fabriekje voor fotopapier. Hij slaagde erin dit papier op industriële schaal te vervaardigen. In 1879 kon hij broomzilvergelatineplaten ontwikkelen waardoor de fotografie in ieders bereik kwam.Algemeen wordt aanvaard dat dit de grootste bijdrage van Van Monckhoven tot de fotografie was.

Het fabriekje werd een fabriek en werd uitgebouwd tot aan Einde Were. Wanneer dit in volle ontwikkeling is, sterft Van Monckhoven plots in 1882 op de dag van zijn achtenveertigste verjaardag.
Het bedrijf wordt verder gezet door weduwe Hortense Tackels, die zich als een gewiekste zakenvrouw ontwikkelt, en de broers Jean en Georges de Lanier die elk met een dochter van Van Monckhoven huwen.
De familie de Lanier-Van Monckhoven affirmeert haar klim op de maatschappelijke ladder door zich in 1886 te vestigen in een nieuw gebouwd herenhuis aan de Kortrijksesteenweg (huidig huisnummer 260). De bijhorende gronden worden 1889 aan de stad verkocht voor het aanleggen van een nieuwe straat met stadsschool.

Uit: Honderd jaar stedelijke basisschool Désiré Van Monckhoven 1892-1992. Mark Rummens. 1992
Désiré Van Monckhoven     1834 – 1882