Schoolraad

De schoolraad is een inspraakorgaan dat in elke school verplicht is. In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap (deze laatste geleding kan bestaan uit buren, betrokkenen bij de school, experten, …). De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig. De schoolraad krijgt informatie van het schoolbestuur, over een aantal onderwerpen automatisch, maar ook over elke vraag die de schoolraad wil stellen. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijv. over het leerlingenvervoer, het nascholingsbeleid, het beleid inzake experimenten en projecten, …) en een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten,…). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur, de Stad Gent, liggen. Om de vier jaar vinden verkiezingen voor de schoolraad plaats.Het is echter niet abnormaal dat niet alle ouders vier jaar lang in de schoolraad blijven zetelen. Ze verliezen namelijk hun plaats als ze geen kinderen meer hebben op school.

Op 01 september 2021 ziet de schoolraad er als volgt uit :

Voor de geleding ouders:

  • Ruth Declercq (ouder van Sophia, Ada)
  • Joris De Groote (ouder van Yutta en Ariane)

Voor de geleding personeel:

  • Juf Joke Baele (leerkracht 5e leerjaar en directie op woensdag)
  • Juf Sofie Veranneman (leerkracht 4e leerjaar)

Voor de geleding lokale gemeenschap:

  • Roosmarijn Bisschop (wonende in de Désiré Van Monckhovenstraat + ouder van Jasmijn, Arthur en Kastor)

De secretaris is Kim Devolder (ouder van Stella en Lewis). De directeur woont ook steeds de vergaderingen bij. Wil je meer informatie over de schoolraad, neem dan gerust contact op met de directeur of met de voorzitter, Veerle Suy veerle.suy@telenet.be