Schoolraad

De schoolraad is een inspraakorgaan dat in elke school verplicht is. In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap (deze laatste geleding kan bestaan uit buren, betrokkenen bij de school, experten, …). De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig. De schoolraad krijgt informatie van het schoolbestuur, over een aantal onderwerpen automatisch, maar ook over elke vraag die de schoolraad wil stellen. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijv. over het leerlingenvervoer, het nascholingsbeleid, het beleid inzake experimenten en projecten, …) en een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten,…). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur, de Stad Gent, liggen. Om de vier jaar vinden verkiezingen voor de schoolraad plaats.Het is echter niet abnormaal dat niet alle ouders vier jaar lang in de schoolraad blijven zetelen. Ze verliezen namelijk hun plaats als ze geen kinderen meer hebben op school.

Op 01 september 2018 ziet de schoolraad er als volgt uit :

Voor de geleding ouders:

  • Ruth Declercq (mama van Sophia, Ada)
  • Joris De Groote (papa van Yutta en Ariane)
  • Kim Devolder (mama van Stella en Lewis)

Voor de geleding personeel:

  • Juf Joke Baele (leerkracht 3e leerjaar Van Monckhoven)
  • Juf Huguette Eechaut (kleuterleidster K2 Van Monckhoven)
  • Meester Jelle Terrie (leerkracht 6e leerjaar Van Monckhoven)

Voor de geleding lokale gemeenschap:

  • Dhr. Adri Suykerbuyk (ex ouder Van Monckhoven)

De secretaris is juf Rita Verhoeven (4e leerjaar). De directeur woont ook steeds de vergaderingen bij. Wil je meer informatie over de schoolraad, neem dan gerust contact op met de directeur of met de voorzitter, Veerle Suy (mama van Sara) veerle.suy@telenet.be