Naschoolse opvang voor lagere schoolkinderen door de BBO

  • Er wordt naschoolse opvang voorzien door juffen Gül, Hawoly en Minira.
  • Zij begeleiden de lagere schoolkinderen over de middag (11u55 tot 13u25) en na school (15u25 – 18u). Op woensdag is er opvang mogelijk van 11u55 tot 18u.
  • De begeleiders plannen hoofdactiviteiten in (knutselactiviteit, tekenen, gezelschapsspel, filmavond) en zorgen voor een stille ruimte zodat kinderen huiswerk kunnen maken (op maandag, dinsdag en donderdag).
  • Er is een nauwe samenwerking met het leerkrachtenteam en met de directie.