Welkom

De VIP-school is een TSO/BSO-school in het centrum van Gent. VIP staat voor Verkoop, Informatieverwerking en Personenzorg. De letters geven dus al aan welke opleidingen jongeren hier kunnen volgen.

We zijn een zorgzame school, wat onder meer betekent dat we bewust investeren in extra begeleiding van leerlingen. We zijn er immers van overtuigd dat elke jongere talenten heeft. We helpen dan ook graag jongeren om mits de nodige motivatie en inspanningen een getuigschrift/diploma te halen.