L5 Talentmarkt

Talentmarkt 

 

Hier zijn ze dan, met enige vertraging weliswaar, de foto’s van onze talentmarkt in het vijfde leerjaar! 

Alle leerlingen bereidden een korte activiteit voor waarin ze hun talent deelden met een aantal klasgenootjes. 

Er werd toneel gespeeld en getekend, gehockeyd en gefrisbeed, gekookt en gedanst. 

Alle mini-juffen en meesters hebben het super gedaan! 

Wat boffen wij dit jaar met zo’n klas vol talent!