Verkeersveiligheid fietsers

De leerlingen kregen eens een zicht op hoe een vrachtwagenchauffeur moet omgaan met fietsers...

Maar ook de leerlingen werd bijgebracht dat het niet zo eenvoudig is om vrachtwagenbestuurder te zijn...

Samen werd bekeken hoe het veilig is op straat voor beiden!