Info KLEUTERS

INFO KLEUTER

Kleuters kunnen naar school vanaf de 'instapdagen' als ze 2.5 jaar zijn. Een 'instapdag' is de eerste dag na elke vakantie.

 De kleuters zijn ingedeeld in verschillende groepen:

 • Jongste kleuters: onderbouw
 • Oudste kleuters: bovenbouw

In de groep(en) met de jongste kleuters helpt een kinderverzorgster mee, ook in de klas.

Bij samenstelling van de groepen letten we op het volgende:

 • Evenwichtige verdeling van het aantal kleuters per groep.
 • Extra aandacht voor de allerjongsten.
 • Voldoende mogelijkheden voor het voorbereiden van aanvankelijk lezen en rekenen bij de oudste kleuters.

Tijdens de schooluren en gedurende de korte pauzes zijn de kleuters onder begeleiding van de kleuterleidsters.
In de klas worden allerlei activiteiten en uitstappen georganiseerd rond bepaalde thema's.

Dagindeling

Voormiddag (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)

 • 08:20 tot 10:00: klastijd
 • 10:00 tot 10:30: pauze
 • 10:30 tot 12:10: klastijd
 • 12:10 : naar huis of buitenschoolse opvang (BO)

Voormiddag (woensdag)                                                                                                         

 • 08:20 tot 10:00: klastijd
 • 10:00 tot 10:15: pauze
 • 10:15 tot 11:55: klastijd
 • 11:55 : naar huis of buitenschoolse opvang (BO)

Namiddag (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)

 • 13:45 tot 15:25: klastijd
 • 15u25: naar huis buitenschoolse opvang (BO)

Na de speeltijd drinken alle kleuters soep.
Een lekker en gezond tussendoortje.
Gesuikerde dranken worden op school niet genuttigd.

Woensdag is fruitdag: de kinderen brengen een stuk fruit mee van thuis.

Vanaf 7:00 tot het begin van de klastijd, tijdens de middagpauze op woensdagnamiddag en tussen 15:25 en 18:00 kunnen de kleuters terecht in de buitenschoolse opvang (BO).

De kinderen spelen en eten er onder begeleiding van onze kinderbegeleid(st)ers. Ze worden er verzorgd en wie moe is kan na de middag even rusten of een dutje doen.

 's Middags kunnen de kinderen hun meegebracht lunchpakket verbruiken.
Er kan ook een warme maaltijd worden besteld.

Na schooltijd verwennen we de kleuters met een vieruurtje. Daarna kunnen de kleuters spelen, knutselen, tekenen, enz. tot ze afgehaald worden.

Ook op vakantiedagen staan onze medewerkers van de buitenschoolse opvang klaar voor de kinderen. Dan worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd.

De tarieven van de opvang vindt u terug op de website van de stad Gent.

's Avonds kunnen de kinderen tot 18:00 worden opgevangen. Wij rekenen erop dat ze tijdig worden afgehaald.

Als uw kind ziek wordt in de loop van de dag, verwittigen wij de ouders of de door hen opgegeven persoon.

Kinderen die ziek zijn blijven best thuis om goed te genezen. Daarna kunnen ze weer bij ons terecht.

In geval van besmettelijke ziektes kunnen de kinderen in de kinderopvang opgevangen worden tot ze worden afgehaald door een ouder of een andere vertrouwenspersoon. Zo kunnen zieke kindjes de anderen ook niet besmetten.

Zegt de arts dat ze terug mogen komen, dan ontvangen we ze opnieuw met open armen.
 

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

De kleuterleidsters en de medewerkers van de buitenschoolse opvang helpen u graag verder.
Ook de directie is na een seintje zowel tijdens als na de schooluren bereikbaar.