Inschrijvingen

Kan ik mijn kind inschrijven?

Elke leerling heeft recht op een inschrijving in een school naar keuze. Om dit na te streven hanteren alle kleuter-, lagere en basisscholen binnen het werkingsgebied van het LOP Gent Basisonderwijs dezelfde inschrijvingsprocedure.

Een inschrijving is pas mogelijk als de ouders instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Inschrijvingen schooljaar 2024-2025

Wie meldt aan?

 • ‘Alle kinderen geboren in 2022’
 • Alle kinderen die volgend schooljaar van school willen veranderen in Gent of Merelbeke
 • Via de websitehttps://meldjeaanbasis.stad.gent 
 • De brochureklik hier. De brochure in een andere taal ? https://meldjeaanbasis.gent.be/hulp
 • Het filmpje met uitleg over de aanmeldingsprocedure staat op het You Tube kanaal.
 • Inschrijvingsperiodes
  • 15-26 januari: °2022 broer/zus en kind van personeel – inschrijven via de school
  • 27 februari (12u ’s middags) tot 19 maart (12u ’s middags): aanmelden via meldjeaan
  • 16 april vanaf 12u ’s middags: resultaat bekend aan scholen en ouders
  • 22 april - 13 mei: inschrijven kinderen met toewijzing via de school
  • 23 mei 9u: start vrije inschrijvingen via de school

 

Wat is een elektronische aanmeldingsperiode?

Om het probleem van kamperen voor de schoolpoorten op te lossen werd de elektronische aanmeldingsperiode ingevoerd. Voor ouders die hun kind wensen in te schrijven is het aan te raden hun kind(eren) reeds vooraf elektronisch aan te melden via de website www.meldjeaan.be (deze website is enkel operationeel tijdens de aanmeldingsperiode). Op het einde van de aanmeldingsperiode worden alle kinderen gerangschikt volgens de afstand van verblijfplaats tot de school. Zolang de maximumcapaciteit van de betreffende leerlingengroep niet wordt overschreden, krijgen de vooraf aangemelde kinderen in volgorde van hun rangschikking een “toegangsticket”. Wie zo’n toegangsticket heeft, krijgt tussen 24 april en 15 mei 2023 de tijd om de inschrijving op school te bevestigen.

Uitgebreide informatie over de aanmeldingsperiode en de rangordecriteria vindt u via www.lop.be

 

Waar vooraf aanmelden?

De website www.meldjeaan.be
Het aanmelden zal kunnen:

 • van thuis uit of via een andere particuliere internettoegang
 • in onze school
 • bij organisaties aangesloten bij het LOP
 • in het Administratief Centrum Zuid – contactpunt integratie
   

Wie mag een kind aanmelden?

De ouders of diegene die het kind “in rechte of in feite onder bewaring heeft”.
 

Wat heb je nodig om een kind vooraf elektronisch aan te melden?

De ID-kaart van het kind en van minstens één van de ouders. Het is bovendien handig als minstens één van de ouders over een e-mailadres beschikt, maar dat is niet noodzakelijk.
 

Inschrijven zonder aanmelden

Kinderen die niet elektronisch werden aangemeld kunnen alsnog in de overblijvende vrije plaatsen worden ingeschreven vanaf 23 mei 2023.
 

Hoe worden de inschrijvingen geregistreerd?

De school beschikt over een inschrijvingsregister waarin chronologisch alle gerealiseerde en alle niet-gerealiseerde inschrijvingen zijn vermeld.

Bij een niet-gerealiseerde inschrijving ontvangt de ouder een “weigeringsformulier”. De school brengt het LOP van elke weigering op de hoogte.
 

Hoe verloopt de inschrijving?

Ouders komen naar school al dan niet in het bezit van een “toegangsticket” (zie aanmeldingsperiode) en een officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van het kind blijkt. Bij voorkeur is dit de ID-kaart. De ouders ondertekenen het inschrijvingsregister en ontvangen een bewijs van inschrijving.
 

Wat als een kind niet wordt ingeschreven?

De ouder wordt geïnformeerd over de reden van weigering en ontvangt een weigeringsformulier.
 

Is er (nog) plaats in de school voor mijn kind?

Westerhem telt 4 kleuterklassen en 6 klassen in de lagere school. De maximumcapaciteit per klas is vastgelegd op 25 leerlingen. Broers en zussen van de kinderen die hier al school lopen en kinderen van het personeel krijgen vooraf de kans in te schrijven.
 

Kan ik de school bezoeken?

Ja zeker, maar weet dat u niet de enige bent die dit wenst. Wij maken na telefonische (09/222 33 30) afspraak graag tijd voor u vrij.