Leerlingenraad

De leerlingenraad komt ongeveer 5x per schooljaar samen.

Daarin is elke klas vertegenwoordigd door 2 leerlingen.

De kinderen kunnen er zaken bespreken die ze graag anders willen op school, waar ze heel tevreden over zijn of nieuwe voorstellen doen.