Oudercomité

Het oudercomité bestaat uit een enthousiaste groep ouders die zich graag inzetten voor kinderen, school en ouders. Concreet doen we volgende zaken:

  • We gaan in dialoog met de school en koppelen zaken van en naar kinderen en hun ouders terug ifv optimale school- en leerbeleving. Dit doen we tijdens de vergaderingen met het schoolteam, 4x/jaar.
  • We organiseren verschillende activiteiten doorheen het jaar (ouderontbijt, kerstmarkt, quiz, schoolfeest, …). Met de opbrengsten daarvan kunnen we de school financieel ondersteunen bij de aankoop van extra speel- en lesmateriaal, de opfrissing van de speelplaats, de komst van Sinterklaas …
  • We kiezen bewust voor activiteiten die kinderen en ouders verbinden, waar er gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

Neem zeker er vast een kijkje op onze website: www.ocwesterhem.be

Ben jij een handige Harry (of Hariette)? Een organisatorisch, administratief of ICT-talent? Een creatieve duizendpoot? Wil je graag meedenken rond het beleid van de school en je suggesties en opmerkingen delen? Of heb je gewoon zin om waar mogelijk onze groep te ondersteunen? We horen het graag! Alle inzet – eenmalig of heel actief – is welkom om onze werking ten voordele van de school en de kinderen verder te zetten. 

Stuur ons je naam en contactgegevens via info@ocwesterhem.be  en vermeld (eventueel) waarvoor we je kunnen inschakelen. We streven ernaar de rollen en taken zodanig te verdelen dat de werking efficiënt en voor iedereen haalbaar is.

Daarnaast streven we ernaar per klas 2 vertegenwoordigers / aanspreekpunten te hebben waar je je suggesties, wensen en opmerkingen kwijt kan. Hij/zij neemt deze zaken dan mee naar het overleg met de school. 

Verslagen oudercomité