Oudercomité

Beste ouders,

Ben je graag wat nauwer betrokken bij het hele schoolgebeuren van je kind? Dan kan je je engageren voor het oudercomité op Basisschool Westerhem !

Het oudercomité bestaat uit een enthousiaste groep ouders die zich graag inzetten voor kinderen, school en ouders. Concreet doen we volgende zaken :

We gaan in dialoog met de school en koppelen zaken van en naar kinderen en hun ouders terug i.f.v. een optimale school- en leerbeleving. Dit doen we o.a. tijdens een aantal vergaderingen met het schoolteam. Per klas is er ook een ouder die als afgevaardigde van het OC de rol van ‘klasouder’ op zich neemt. Deze persoon fungeert als aanspreekpunt bij wie je suggesties, wensen en opmerkingen kwijt kan. Hij/zij neemt deze dan mee naar het overleg met de school.

 

We organiseren verschillende activiteiten doorheen het jaar (ouderontbijt, fruittraktatie voor de kinderen op 1 september, herfstdrink, lentedrink, quiz, …). We kiezen bewust voor activiteiten die kinderen en ouders verbinden, waar er gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Met de opbrengsten  van onze activiteiten kunnen we de school financieel ondersteunen bij de aankoop van extra speel- en lesmateriaal, de opfrissing van de speelplaats, de komst van Sinterklaas en de Paashaas, …

Daarnaast zorgt het oudercomité ook voor logistieke ondersteuning bij activiteiten die uitgaan van de school (kerstmarkt, schoolfeest, afscheid L6…) en engageren we ons in diverse themawerkgroepen waarbij we in volledige samenwerking met de school diverse projecten op poten zetten of helpen uit te voeren die de kinderen ten goede komen. Het gaat hierbij meer bepaald om de thema’s (1) MOS (milieuzorg op school), (2) verkeer, (3) het inrichten van een klimaatgezonde speelplaats, en (4) gezondheid & beweging.

Ben je een handige Harry (of Harriette)? Een organisatorisch, administratief of ICT-talent? Een creatieve duizendpoot? Wil je graag meedenken rond het beleid van de school en je suggesties en opmerkingen delen? Of heb je gewoon zin om waar mogelijk onze groep te ondersteunen? We horen het graag! Alle inzet is welkom om onze werking ten voordele van de school en de kinderen voort te zetten. We streven ernaar de rollen en taken zodanig te verdelen dat de werking efficiënt en voor iedereen haalbaar is.

Interesse? Stuur ons je naam en contactgegevens via oc.westerhem@gmail.com. De voorzitster, Isabelle De Smet (mama van Arne, Vic uit L4 en Floor uit K1A), neemt dan contact met je op voor een kennismaking.

Met vriendelijke groeten,

Het oudercomité.

Ons 'OC' team